• ඔබ වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු HongYi ගබඩා!

තත්ත්ව පාලනය

QC / තාක්ෂණික සහාය අපේ තත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුව අපගේ ගමන් මලු තත්ත්ව සහතික කිරීමට, ඔවුන් නිෂ්පාදන පේලි හැර පසු හොඳ තත්ත්වයේ වීම නිෂ්පාදන භාර වේ.
QC මාණ්ඩලික 20 සිට 29 දක්වා
ද්රව්ය / සංරචක අප-ගෙදර නිෂ්පාදනය, සහ අනෙකුත් කොටස් වෘත්තීය සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මිලදී ගෙන ඇත.
පටිපාටි / පරීක්ෂණ විස්තර නිෂ්පාදනය රේඛාව පසු, ගමන් මලු පියවර මාලාවක් සමග, රෝද, ලුණු මීදුම පරීක්ෂණ මගින් පරීක්ෂා කර හැසිරවීමට, ට්රොලියේ, සිප්එක හිතුවත්, පෙරළෙන.

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!