• Chào mừng bạn đến Hongyi cửa hàng!

Quản lý chất lượng

QC / Hỗ trợ kỹ thuật bộ phận kiểm soát chất lượng của chúng tôi là chịu trách nhiệm về các sản phẩm là chất lượng tốt sau khi họ rời khỏi dây chuyền sản xuất, để đảm bảo chất lượng hành lý của chúng tôi.
QC Staff 20-29
Vật liệu / Linh kiện Chúng tôi sản xuất trong nhà, và các bộ phận khác được mua từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp.
Thủ tục / Các chi tiết thử nghiệm Sau khi dây chuyền sản xuất, hành lý được kiểm tra với một loạt các bước, bánh xe, xử lý, xe đẩy, dây kéo, thả, lăn, thử nghiệm sương muối.

WhatsApp Online Chat!